Uppdrag

Företaget TERRA arbetar med grundvattenprospektering i Sverige samt i torra områden i Afrika, som har varit och är en återkommande destination.

  • Lokalisering av vattenförande spricksystem i berggrunden
  • Kustnära områden med saltvattenproblem
  • Energiborrningar för grundvatten- och bergvärme, www.svep.se
  • Återfyllnad av bergborrhål, www.geotec.se
  • Demonstration av WADI/VLF – instrument, www.abem.se

Inriktning mot småskaliga konsumenter med större vattenbehov.

Sinad, grävd brunn i flodbädd i Puntland, Somalia. Fogdestam tillsammans med bybor.

Sinad, grävd brunn i flodbädd i Puntland, Somalia. Fogdestam tillsammans med bybor.