Tidigare kunder

BostadsBolaget Västervik
TRENAD Stockholm
GEOTEC Lund
Ekholms Brunnsborrning Stockholm
Mullsjö Brunsborrning Mullsjö
Mark o. Entreprenad Norrköping
Geo-Markservice Stockholm
Puntland State Somalia
Somalia Aid Society/ABF Borlänge
Bjerkings Konsultbyrå Uppsala
Plevlja Montenegro

Diverse privata kunder med större vattenförbrukning, och/eller avstyckningar utanför stadsplanerade områden.