Safari resa till Botswana och Zimbabwe

En 12 dagar lång studie/safariresa börjar i Botswanas huvudstad Gaborone med besök på svenska konsulatet samt David Livingstones f.d. farm, numera museum, c:a 25 km väster om Gaborone.

Afrikanskbuffel på savannen

Flyg (Air Botswana) från Gaborone till Maun vid Okavangodeltat i nordvästra Botswana. Okavangofloden har sin uppkomst i det nederbördsrika Angola i norr och transporterar ansenliga sedimentmängder genom södra Angola, genom Caprivi strip i Namibia till Botswana.  Inblick i deltats uppkomst och utbredning i Botswana, ytvatteninfiltrationen i deltat och det stora internationella intresset av grundvattenförhållandena och grundvattenmagasinet i de sedimentära avlagringarna. Studier pågår för pipeline transport av grundvattnet för konsumtion i torra områden i södre delen av landet. Flygsafari kan genomföras över deltat.

Victoriafallen

Resan avslutas med två nätter i Victoriafallen i Zimbabwe. Besök vid Victoriafallen och den c:a i km långa sprickzonen som uppkommit genom en omfattande tektonisk påverkan på basaltberggrunden på gränsen mellan Zimbabwe och Zambia och som orsakat de mer än 100 meter höga fallen i Zambezifloden. Liksom Okavangofloden har Zambezi sitt ursprung i nederbördsrika Angola och transporterar sediment från väster till öster över Afrikanska kontinenten, genom norra Namibia, Zimbabwe, Zambia och Mocamique till Indiska Oceanen i öster. Helikoptersafari kan genomföras över Victoriafallen. Flyg tor troligen via Addis Abeba med Etiopian Airways.

7 dagar (c:a 400 km i väglöst landskap) naturgeografiska studier och safari mot nordöst till Kasane vid Zambezifloden  nära gränsen till Zimbabwe. Ev. safari på Zambezi som är gränsflod mellan Botswana och Namibia (Caprivi strip) i norr.

4DW Jeep som korsar en bro
Två vilande Geparder
Lejon som gäspar

Kontakta gärna om du har tankar, funderingar om detaljerad reseplan eller önskemål.
Mobiltelefon: 070-527 91 40
E-post: birfog@hotmail.com