Jaktresa i Namibia

B. Fogdestam med en oryx

B. Fogdestam med en oryx

TERRA Ef arrangerar jaktresor till Donnersberg Farm, c:a 25 sv. mil sydöst om Windhoek, c:a 2,5 timmar bilresa från Windhoek Int. flygplats.

Lämplig tid för jakt är mars – oktober.

Antal jägare/medresenär/jakttillfälle är 4 – 5, dock max 6 stycken

Jakten bedrivs huvudsakligen som pürsh eller vaktjakt eller som bågjakt. 4X4 jaktfordon används för transport till pass och gömslen.

Farmens ägare är entreprenören och storviltsjägaren Mr. Kobus Prinsloo.

Donnersberg Farm är 7500 ha, och viltpopulationerna varierande och mycket stora. På Donnersberg deltar man som ”all inklusive” gäst i allt som har med jakten att göra om man så önskar. Viltslakten utförs tillsammans med farmens anställda, i modernt slaktrum med kylanläggning av hög standard. Fält vilt hämtas av winchutrustad jeep.

Donnersberg logga samt flygfoto över farmen

Donnersberg logga samt flygfoto över farmen

Tre 2-bädds gästrum står till förfogande för gästerna. Medföljande ickejägare är välkommen men ingår då i max 6 gäster och till ett reducerat dygnspris.

Middagarna erbjudes i elegant middagsrum med jakttroféer på väggarna och så är också baren inredd.

Viltköttet tillfaller Donnersberg Farm, men kan inköpas till mycket rimligt pris/kg. Trofépreparering genomförs genom företag med avtal med Donnersberg Farm. Preparering av troféer och transport till Sverige betalas av beställaren.

Jaktfarmen erbjuder vapenhyra, vilket förenklar vapenhantering vid resandet till och från Skandinavien. Vid användning av eget vapen skall detta vara inskjutet på 200 m med högviltsammunition. Administration och praktisk hantering av medtaget eget vapen ålägges vapeninnehavaren.

Provskjutning genomförs på farmen innan jakten. Jakten bedrivs enligt Svenska regler avseende säkerhet och etik.

Fällavgifterna är genomgående c:a 55-60 % av av kostnaderna hos flertalet kommersiella jaktfarmer i Namibia.

Bokning och övrig administration avseende bl.a. flygbiljetter utförs av TERRA Ef, www.terrafogdestam.se eller ring +46 (0)70-527 91 40

Med jaktresorna erbjudes självfallet möjligheter till kombination med ytterligare dagar på egen hand, eller att deltaga i safaris som erbjudes av TERRA Ef.

Administrativa kostnaderna för deltagare tillkommer med c:a 3000 SKR/jägare/deltagare.