Bakgrund

TERRA är ett konsultföretag med kontor i Uppsala, Sverige, och drivs av Birger Fogdestam, Senior hydrogeologist, som 2011 avslutade en lång anställning vid Sveriges Geologiska Undersökning.

Fogdestams arbetsuppgifter under den mångåriga anställningen vid myndigheten SGU har huvudsakligen rört sig om grundvattenkartläggning i Sverige.  Undersökningar om kustnära grundvattenförekomster (saltvattenproblem) samt lokalisering av spricksystem med större grundvattenföring, har varit högt prioriterade arbetsuppgifter.

Det senaste internationella uppdraget 2012, rörde sig om grundvattenprospektering för bevattningsändamål i Montenegro, strax intill gränsen till Serbien.

Fogdestam har också utfört åtskilliga geologiska- och grundvattenuppdrag på den Afrikanska kontinenten, t.ex. i Libyen, Namibia, Botswana, Malawi, Sydafrika och senast i Somalia 2011.

Merparten av uppdragen har rört sig om VLF-undersökningar (Very Low Frequency) för att lokalisera grundvattenförekomster.

Fogdestam har under en period av 5 år varit chef för programmet Grundvattendokumentation (The National Well Record Section, SGU) och var under mer än 10 år chef för Enheten för Hydrogeologi med drygt 30 personer anställda.

Syftet med företaget TERRA är att fungera som konsult, huvudsakligen specialiserad på prospektering av grundvatten i sedimentära och kristallina (urberg) bergarter i Sverige och Afrika.

Den geofysiska utrustningen som används vid undersökningarna är den svenska WADI-VLF utrustningen. www.abem.se

Undersökning med VLF-instrumentet i Somalia.

Undersökning med VLF-instrumentet i Somalia.