Afrika karta

Många undersökningar har utförts av Fogdestam under anställning av olika konsultföretag och biträde till olika bolag verksamma i Afrika.

Prospektering av gips och kristallin kalksten i Libyen.

Grundvattenprospektering i Namibia, Botswana, Malawi, Sydafrika samt i Somalia 2011. Utbildning och demonstrationer av VLF– utrustning har också ingått i uppdragen.

Merparten av de internationella uppdragen har dock rört sig om grundvattenprospektering med VLF– utrustningen (Very Low Frequency) samt bedömningar och förutsättningar för utvinnbara grundvattenförekomster.

Karta över Afrika med namn

Karta över Afrika med namn