VLF-metoden

WADI VLF instrumentet

WADI VLF instrumentet

Radiovågor inom VLF-bandet (Very Low Frequency) har låg frekvens och stor våglängd.  Denna typ av  radiovågor har förmåga att tränga djupt ner i berggrunden och så även i vatten. Radiovågor inom VLF-bandet användes för kommunikation och navigering av militär sjöfart. Radiostationer finns i princip på alla jordens kontinenter.

VLF sändare, vattenförande sprickzon samt WADI/VLF-mätning.

VLF sändare, vattenförande sprickzon samt WADI/VLF-mätning.

När primära radiovågor, utsända från radiostationerna, träffar elektriskt ledande bildningar i berggrunden, uppstår genom induktion i dessa, sekundära radiovågor. De elektriskt ledande bildningarna kan vara koncentrationer av vissa malmmineral, större vattenförande sprickzoner i urberg eller karstvittring i kalkstensberggrund som i Somalia. Med hjälp av en speciell radiomottagare (i detta fall WADI-instrumentet med ett minne på 4000 mätvärdesregistreringar) kan man pejla in läget för en elektriskt ledande geologisk bildning och därmed med relativt stor noggrannhet ange läget för en grundvattenförande bildning.

De starkaste radiostationerna har en primär utbredning av upp emot 90 000 km. Vid mätningar väjer man den sändare som vid den aktuella mätningen har högst styrka.

Granskning av mätresultat, (Yusuf Muhammed,vattening. Somalia samt B.Fogdestam).

Granskning av mätresultat, (Yusuf Muhammed,vatteningenjör Somalia samt B.Fogdestam).