Safari resa till Botswana och Zimbabwe

En 12 dagar lång studie/safariresa börjar i Botswanas huvudstad Gaborone med besök på svenska konsulatet samt David Livingstones f.d. farm, numera museum, c:a 25 km väster om Gaborone.

Afrikanskbuffel på savannen

Flyg (Air Botswana) från Gaborone till Maun vid Okavangodeltat i nordvästra Botswana. Okavangofloden har sin uppkomst i det nederbördsrika Angola i norr och transporterar ansenliga sedimentmängder genom södra Angola, genom Caprivi strip i Namibia till Botswana.  Inblick i deltats uppkomst och utbredning i Botswana, ytvatteninfiltrationen i deltat och det stora internationella intresset av grundvattenförhållandena och grundvattenmagasinet i de sedimentära avlagringarna. Studier pågår för pipeline transport av grundvattnet för konsumtion i torra områden i södre delen av landet. Flygsafari kan genomföras över deltat.

Victoriafallen

Resan avslutas med två nätter i Victoriafallen i Zimbabwe. Besök vid Victoriafallen och den c:a i km långa sprickzonen som uppkommit genom en omfattande tektonisk påverkan på basaltberggrunden på gränsen mellan Zimbabwe och Zambia och som orsakat de mer än 100 meter höga fallen i Zambezifloden. Liksom Okavangofloden har Zambezi sitt ursprung i nederbördsrika Angola och transporterar sediment från väster till öster över Afrikanska kontinenten, genom norra Namibia, Zimbabwe, Zambia och Mocamique till Indiska Oceanen i öster. Helikoptersafari kan genomföras över Victoriafallen. Flyg tor troligen via Addis Abeba med Etiopian Airways.

7 dagar (c:a 400 km i väglöst landskap) naturgeografiska studier och safari mot nordöst till Kasane vid Zambezifloden  nära gränsen till Zimbabwe. Ev. safari på Zambezi som är gränsflod mellan Botswana och Namibia (Caprivi strip) i norr.

4DW Jeep som korsar en bro
Två vilande Geparder
Lejon som gäspar

Kontakta gärna om du har tankar, funderingar om detaljerad reseplan eller önskemål.
Mobiltelefon: 070-527 91 40
E-post: birfog@hotmail.com

Tidigare kunder

BostadsBolaget Västervik
TRENAD Stockholm
GEOTEC Lund
Ekholms Brunnsborrning Stockholm
Mullsjö Brunsborrning Mullsjö
Mark o. Entreprenad Norrköping
Geo-Markservice Stockholm
Puntland State Somalia
Somalia Aid Society/ABF Borlänge
Bjerkings Konsultbyrå Uppsala
Plevlja Montenegro

Diverse privata kunder med större vattenförbrukning, och/eller avstyckningar utanför stadsplanerade områden.

Jaktresa i Namibia

B. Fogdestam med en oryx

B. Fogdestam med en oryx

TERRA Ef arrangerar jaktresor till Donnersberg Farm, c:a 25 sv. mil sydöst om Windhoek, c:a 2,5 timmar bilresa från Windhoek Int. flygplats.

Lämplig tid för jakt är mars – oktober.

Antal jägare/medresenär/jakttillfälle är 4 – 5, dock max 6 stycken

Jakten bedrivs huvudsakligen som pürsh eller vaktjakt eller som bågjakt. 4X4 jaktfordon används för transport till pass och gömslen.

Farmens ägare är entreprenören och storviltsjägaren Mr. Kobus Prinsloo.

Donnersberg Farm är 7500 ha, och viltpopulationerna varierande och mycket stora. På Donnersberg deltar man som ”all inklusive” gäst i allt som har med jakten att göra om man så önskar. Viltslakten utförs tillsammans med farmens anställda, i modernt slaktrum med kylanläggning av hög standard. Fält vilt hämtas av winchutrustad jeep.

Donnersberg logga samt flygfoto över farmen

Donnersberg logga samt flygfoto över farmen

Tre 2-bädds gästrum står till förfogande för gästerna. Medföljande ickejägare är välkommen men ingår då i max 6 gäster och till ett reducerat dygnspris.

Middagarna erbjudes i elegant middagsrum med jakttroféer på väggarna och så är också baren inredd.

Viltköttet tillfaller Donnersberg Farm, men kan inköpas till mycket rimligt pris/kg. Trofépreparering genomförs genom företag med avtal med Donnersberg Farm. Preparering av troféer och transport till Sverige betalas av beställaren.

Jaktfarmen erbjuder vapenhyra, vilket förenklar vapenhantering vid resandet till och från Skandinavien. Vid användning av eget vapen skall detta vara inskjutet på 200 m med högviltsammunition. Administration och praktisk hantering av medtaget eget vapen ålägges vapeninnehavaren.

Provskjutning genomförs på farmen innan jakten. Jakten bedrivs enligt Svenska regler avseende säkerhet och etik.

Fällavgifterna är genomgående c:a 55-60 % av av kostnaderna hos flertalet kommersiella jaktfarmer i Namibia.

Bokning och övrig administration avseende bl.a. flygbiljetter utförs av TERRA Ef, www.terrafogdestam.se eller ring +46 (0)70-527 91 40

Med jaktresorna erbjudes självfallet möjligheter till kombination med ytterligare dagar på egen hand, eller att deltaga i safaris som erbjudes av TERRA Ef.

Administrativa kostnaderna för deltagare tillkommer med c:a 3000 SKR/jägare/deltagare.

Temaresa i Namibia

TERRA arrangerar temaresor till Namibia med besök till olika lokala stammar och ursprungsbefolkning, nationalparken Etosha, sälkolonierna och naturreservat. De världsberömda sanddynerna vid Atlantkusten, Walvis Bay, Swakopmund, Windhoek,  etc.

Noshörning

Noshörning

Alla resor kombineras med safari och kan också kombineras med längre vistelse på egen hand. Rekommenderade resdagar är 10 – 14 för att hinna med lämpligt antal excursionsmål. Lokala transporter görs i minibussar eller mellanstor turistbuss. Lokala guider är hydrogeolog Greg Christelis med hustru Heidi, samt hydrogeolog Birger Fogdestam TERRA Ef. Uppsala. Greg och Heidi är engelsk/tysk/afrikaan – talande, Fogdestam engelska/svensk. Lämplig besökstid är mars- maj och september – oktober. Minimiantal deltagare är 16 och max. 30 personer.

All administration ombesörjs av TERRA Geo AB, www.terrafogdestam.se i samarbete med CHR Water Consultants, Windhoek, Namibia.

För mera information ring Birger Fogdestam +46 70 5279140 eller skicka epost till birfog@hotmail.com

Kontakt

För att kontakta mig.
Mobiltelefon: 070-527 91 40
E-post: birfog@hotmail.com

Hem

Nyhet nu finns information om temaresan till Botswana i november 2019. Läs mera om innehållet i resan till Botswana.

Företaget arbetar med grundvattenprospektering, företrädesvis i torra/sprickfattiga områden med begränsade möjligheter att finna tillräckliga grundvattenförekomster, samt i områden med salt grundvatten.

Företaget arbetar även med bergvärmeborrning för energiutvinning.

Lång erfarenhet av Sveriges grundvattenförhållanden sedan anställningen vid Sveriges Geologiska Undersökning. Huvudsakliga arbeten har varit att lokalisera grundvatten i den svenska berggrunden.

Mångårig erfarenhet av torra områden på Afrikas kontinent.

Vackert utsmyckad gårdspump

Vackert utsmyckad gårdspump

Företaget är medlem i Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec.