Hem

Nyhet nu finns information om temaresan till Botswana i november 2019. Läs mera om innehållet i resan till Botswana.

Företaget arbetar med grundvattenprospektering, företrädesvis i torra/sprickfattiga områden med begränsade möjligheter att finna tillräckliga grundvattenförekomster, samt i områden med salt grundvatten.

Företaget arbetar även med bergvärmeborrning för energiutvinning.

Lång erfarenhet av Sveriges grundvattenförhållanden sedan anställningen vid Sveriges Geologiska Undersökning. Huvudsakliga arbeten har varit att lokalisera grundvatten i den svenska berggrunden.

Mångårig erfarenhet av torra områden på Afrikas kontinent.

Vackert utsmyckad gårdspump

Vackert utsmyckad gårdspump

Företaget är medlem i Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec.